Elke jaar word daar 'n Bybelkenniseksamen in die Kerkverband afgelê. In hierdie kategorie sal gepoog word om hierdie eksamen elektronies aan elkeen beskikbaar te stel. 

Help with Search courses

Graad 10

Bybelkennis Eksamen vir Graad 10 Verbondskinders