Die Gemeente het in 2020 begin om die Bybel per studiestuk deur te werk. Ons het met Jesaja begin.

Elke week word 'n nuwe Bybelstudiestuk gelaai waarin die hoofstuk of hoofstukke wat gelees vir die week aangedui word.

U is baie welkom om hierdie Bybelstudies met ons saam deur te werk.

Groete in Christus

Ds Wynand van Zyl

Help with Search courses